Terapia grupowa

Serdecznie zapraszamy do nowo powstającej grupy terapeutycznej w Rzeszowie „Bliżej siebie”. Grupa przeznaczona dla osób dorosłych mających poczucie izolacji społecznej (np. z lękiem społecznym, z dużą nieśmiałością, z poczuciem samotności) i radzących sobie z sytuacjami trudnymi społecznymi poprzez unikanie.

Czego możesz oczekiwać będąc w procesie terapii grupowej i po jej zakończeniu (zyski z terapii)?

 • uzyskania świadomości jak jesteś odbierany przez ludzi i zwiększenia umiejętności w obszarze dawania informacji zwrotnych innym osobom
 • uzyskania wsparcia społecznego
 • poprawy funkcjonowania w relacjach interpersonalnych
 • wzmocnienia umiejętności związanych z komunikacją społeczną
 • eksperymentowania z nowymi zachowaniami interpersonalnymi
 • bardziej szczerego i bezpośredniego wypowiadania się o swoich uczuciach
 • zwiększenia zrozumienia reakcji innych ludzi w kontakcie z tobą
 • poznania i lepszego zrozumienia myśli, uczuć i zachowań innych ludzi
 • obniżenia się lęku w kontakcie z innymi (poprzez ekspozycję na sytuacje w grupie)
 • nabycia nowych umiejętności, które zaowocują w życiu codziennym
 • bardziej adekwatnej samooceny, zwiększenia akceptacji siebie i innych ludzi
 • możliwości pracy nad źródłami i mechanizmami związanymi z samotnością
 • zaangażowana praca terapeutyczna może istotnie wzmocnić poczucie sprawczości

Przed rozpoczęciem grupy odbędą się indywidualne spotkania kwalifikujące.


Ilość osób w grupie: 6-10 osób
Termin: planujemy wystartować w grudniu 2022

czas trwania: 6 miesięcy
Dzień spotkań: każdy wtorek w godzinach 18.30-20.30

Cena: 120 zł za każde 2 godz. spotkanie

Grupa prowadzona w nurcie CBT i Terapii Schematów (elementy 3 fali CBT)

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu SMS-owego lub poprzez formularze kontaktowe na stronie prowadzących:

tel. 518381001

Sylwia Antosz www.skutecznapsychoterapia.pl

Magdalena Wiecheć www.psycholog-rzeszow.pl