Terapia grupowa

„Bliżej siebie”

Grupowa Terapia Poznawczo-Behawioralna w Rzeszowie

Zapraszamy do uczestnictwa w grupie terapeutycznej dla osób dorosłych!

Kim jesteśmy? Jesteśmy grupą edukacyjno-terapeutyczną dla osób cierpiących na lęk społeczny, nieśmiałość, poczucie izolacji i samotności. Naszym celem jest pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami społecznymi poprzez aktywne zaangażowanie w terapię grupową.

Co oferujemy:

 • Bezpieczne i Wspierające Środowisko: Grupa zapewnia miejsce, gdzie możesz się otworzyć
  i podzielić swoimi doświadczeniami w atmosferze zrozumienia i akceptacji.
 • Sesje Edukacyjne: Dowiesz się więcej o naturze lęku społecznego, samotności i metodach ich przezwyciężania.
 • Rozwój Umiejętności Interpersonalnych: Nauka i wzmocnienie umiejętności komunikacji społecznej oraz eksperymentowanie z nowymi zachowaniami interpersonalnymi.
 • Zwiększenie samoświadomości: Uzyskaj świadomość, jak jesteś odbierany przez innych i jak lepiej zrozumieć swoje reakcje i uczucia.
 • Nauka Umiejętności Radzenia Sobie: Poprzez ćwiczenia i dyskusje nauczysz się technik radzenia sobie z lękiem społecznym, budowania poczucia własnej wartości i przełamywania izolacji.
 • Obniżenie Lęku Społecznego: Redukcja lęku w kontakcie z innymi poprzez ekspozycję
  i praktyczne ćwiczenia w bezpiecznym środowisku.
 • Wzmocnienie Poczucia Własnej Wartości: Praca nad samooceną, akceptacją siebie i innych.
 • Rozumienie Mechanizmów Samotności: Odkrywanie źródeł i mechanizmów twojej samotności
  i pracy nad nimi.
 • Współpraca Grupowa: Możliwość wymiany doświadczeń i wsparcia z innymi uczestnikami grupy, którzy doświadczają podobnych trudności.

Jakie korzyści przynosi terapia?

 • Lepsze funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych.
 • Bardziej adekwatna samoocena i wzrost akceptacji siebie.
 • Nabycie nowych umiejętności praktycznych, które zaowocują w życiu codziennym.
 • Zrozumienie i przetwarzanie przyczyn lęku społecznego i niskiego poczucia wartości.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych.
 • Budowanie zdrowych relacji i sieci wsparcia.
 • Wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie i samowiedzy.

Jak dołączyć? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i zarejestrować się na spotkania.

https://www.psycholog-rzeszow.pl/ formularz kontaktowy
https://www.skutecznapsychoterapia.pl/ formularz kontaktowy; SMS:518381001