O terapii poznawczo-behawioralnej

Czym jest terapia poznawczo – behawioralna?

Kiedy masz problemy natury psychologicznej, trudno jest zdecydować do kogo się zwrócić i co zrobić, by poczuć się lepiej. Jeśli zwrócisz się do lekarza specjalisty, może ci zaproponować jedną z form psychoterapii – psychoterapię poznawczo – behawioralną (CBT-Cognitive Behavioural Therapy). Łączy ona Terapię Poznawczą (przyglądanie się swoim myślom) i Terapię Behawioralną (przyglądanie się swojemu zachowaniu).

Jak to działa?

CBT jest bardzo praktycznym podejściem terapeutycznym, w którym skupiamy się na celach terapeutycznych i na tym, co dzieje się
w czasie obecnym („tu i teraz”), na rzeczach które mają na nas wpływ w danym momencie naszego życia.

Teoria leżąca u podłoża CBT mówi, że to w jaki sposób myślimy o danej sytuacji, jest ściśle związane z tym jak się czujemy i w jaki sposób się zachowujemy („błędne koła”). Podczas terapii szukamy takich związków
i próbujemy wykształcić umiejętności, które pozwolą radzić sobie
z owymi myślami, uczuciami i zachowaniami w bardziej efektywny sposób.

Prześledź podany przykład takiego „błędnego koła” :

Wraz z upływem czasu, takie koło myśli-uczuć-zachowań, powtarza się wiele razy i staje się utrwalonym nawykiem. Zaczynasz unikać różnych sytuacji albo automatycznie winisz się, że nie możesz ich zmienić. Terapeuta poznawczo- behawioralny pomoże przerwać ci te błędne koła i znaleźć sposób na zmianę negatywnych sposobów myślenia i zachowania się oraz pomoże ci uporać się z trudnymi emocjami, które przeżywasz.

Dla kogo jest CBT?

CBT jest odpowiedni dla osób w każdym wieku, w tym dzieci, młodzieży
i dorosłych. Zebrano dowody na to, że CBT może przynieść wiele korzyści, takich jak duże zaburzenie depresyjne, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego, zaburzenia odżywiania, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i wiele innych. Badania wskazują również, że CBT można skutecznie prowadzić online, oprócz sesji terapii twarzą w twarz.

Wykazano, że CBT jest skutecznym sposobem leczenia wielu różnych chorób psychicznych. Oprócz depresji lub zaburzeń lękowych CBT może również pomóc osobom z:

 • zaburzenie dwubiegunowe
 • zaburzenie osobowości ( np. borderline)
 • zaburzenia odżywiania – takie jak anoreksja i bulimia
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • zaburzenie lękowe
 • fobie
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • psychoza
 • schizofrenia
 • problemy ze snem – takie jak bezsenność
 • problemy związane z nadużywaniem alkoholu

CBT jest również czasami stosowany w leczeniu osób z długotrwałymi schorzeniami, takimi jak: zespół jelita drażliwego (IBS), zespół przewlekłego zmęczenia (CFS), fibromialgia. Chociaż CBT nie jest w stanie wyleczyć fizycznych objawów tych stanów, może pomóc ludziom lepiej radzić sobie z ich objawami.